Sorular

Portatif apareyler hakkında

Portatif aparey ne demektir?

Burada portatifin anlamı, ortodonti araçlarının sürekli olarak ağızda kalmaması demektir. Belli zamanlarda bunlar ağızda taşınmaz: Örneğin yemek yerken ya da spor yaparken.

Ama portatif apareyin her gün (ve gece), olanağınca uzun süre ağızda kalması çok önemlidir. Kural olarak portatif aparey, üzerinde örneğin teller, telden yapılmış elemanlar ve ayar vidaları bulunan, plastik bir plaktır. Bunlar dişleri yerinden hareket ettirir ya da çeneyi biçimlendirirler.

Portatif apareyler çoğunlukla sabit tel terapisinden önce ve/veya aktif tedavinin ardından, terapi sonuçlarına istikrar kazandırma amacıyla kullanılırlar.

Portatif apareyin etkisi ne şekilde olur?

Aparey üzerindeki teller ve vidalar öyle düzenlenmiştir ki, çene kemiğinin uzamasına ve dişlerin hareketine yol açarlar. Düz plak biçimi apareyler genellikle çene kemiklerinden yalnız birini etkiler. Her iki çene kemiğine etki yapan tek parçalık apareyler ise (örneğin aktivatörler) çene eklemlerinin yapısında değişimi, böylelikle ısırma yönünün değişmesini sağlarlar. Bunun etkinlik derecesi, hastanın gelişkinliğine, biyolojik yapısal değişime ve hastanın terapiye angajmanına, yani aracı ne kadar süre ağzında taşıdığına bağlıdır!

Apareylerde kullanılan plastik madde

Portatif apareyin en dikkat çekici parçası, anatomik olarak biçimlendirilmiş olan plastik plaktır. Burada kullanılacak plastik maddenin, gerek fiziksel gerekse tıbbi açıdan çok yüksek talepleri karşılaması gerekir. Her şeyden önce biyolojik uyumluluğunun mükemmel olması şarttır. Bu aynı şekilde kullanılan boyalar ve küçük resimler için de geçerlidir. Bunlar, apareyi çocuklar için çekici hale getirir, böylece yeterince uzun süre taşınmasını sağlarlar.

Ortodonti uzmanınızla bu alandaki pek çok yaratıcı olanakları görüşmelisiniz.
.

Ayar vidaları ne için gereklidir?

Dişleri gerektiği şekilde yerinden hareket ettirebilmek amacıyla, plastik plak bir ya da birden fazla yerinden bölümlere bölünmüştür. Bu bölümlerin kesiştiği yerlerde ayar vidaları bulunur. Bu vidalar dış yönde döndürüldü mü, ilgili bölüm istenilen yöne doğru itilir. Böylece tek başına bir diş ya da belli bir diş grubu harekete zorlanır.

Kullanılan tellerin ve tel elemanlarının işlevi nedir?

Portatif apareylerdeki tellerin iki temel işlevi vardır: Bir yandan tutma işlevi, öte yandan biçim verme işlevi. Örneğin ok-çapa teli ya da âdem kıskacı teli gibi elemanlar, aracın yeterince sağlam şekilde dişlere bağlanmasını, yani diş telinin doğru pozisyonda tutulmasını sağlarlar.

Dudak yayı ya da retrüsyon yayı gibi başka tel elemanlar ise dişin diğer dişler arasındaki doğru pozisyonunu sağlamlaştırmaya ya da onu istenilen pozisyona getirmeye yararlar.

Bu tellerin ya da telden yapılmış elemanların hemen tümü, doğrudan ortodonti uzmanı eliyle, bireysel olarak imal edilirler.
.

Aparey gündüzün ne kadar süre taşınmalıdır?

Bu, her zaman için uygulanan özel terapiye bağlıdır. Ortodontist bunu her çocuğun özel gereksinimine göre bireysel olarak tespit eder. Lütfen bu kurallara kesinlikle uyunuz. Aksi takdirde tedavi süreci uzayabilir, hatta başarısızlıkla sonuçlanabilir. Geceleri ise aparey genellikle sürekli takılı kalmalıdır. Terapi sürecine yeteri angajmanla yardımcı olmama durumunda, hastalık kasanız oluşan maliyetin bir bölümünü (sigortalıya ait bölümü) muhafaza edebilir.

Yemeklerde apareyi çıkarmak mı gerekir?

Evet – ve ardından portatif aparey mutlaka aparey kutusuna konulmalıdır. Aparey hiçbir zaman bir mendile sarılıp ya da öylece, kutusu dışında bırakılmamalıdır. Yoksa yanlışlıkla atılabilir, ya da telleri bükülebilir!! Aparey kutusu, terapi aracınızın koruyucusudur.

Çocuğumun alerjisi var. Ne gibi sorunlar çıkabilir?

Ortodontist, çocuğun alerji pasosuna bakarak hangi alerjinin söz konusu olduğunu öğrenebilir. Bunun üzerine tedavide muhtemelen hangi maddelerin kullanılmaması gerektiğine karar verilebilir.

Alerjiler için alternatif olanakları mevcuttur. Örneğin çocuğunuzun bünyesi nikele karşı reaksiyon gösteriyorsa, titan braket ya da seramik braket kullanılabilir. Portatif apareyler, klinik koşullarında test edilmiş plastik maddelerden yapılmaktadır. Bunun boyasız olması da olanaklıdır.

Aparey nasıl temizlenmelidir?

Apareyler, en kolay şekilde sert bir diş fırçası ve biraz diş macunu ile her gün fırçalanarak temizlenir. Bu sırada aracı dikkatle yalnızca plastik bölümlerinden tutmak ve tellerin bükülmemesine dikkat etmek gerekir. Temizlik tabletleri kullanmak mutlak gerekli değildir.

Aparey üzerinde temizlenemeyen sert tabakalar oluşursa, bunlar nasıl temizlenir?

Bu tabaka, diş taşıdır. Fırçayla düzenli şekilde mekanik temizlik, işte bunun oluşmasını önlemek için önemlidir. Diş taşı tabakalarını belki apareyi bir süre suyla karıştırılmış sirke içinde bırakarak temizleyebilirsiniz.

Geceleri aparey ağızdan düşüyor - ne yapmalı?

Terapinin başlangıcında vücut, terapi araçlarını yabancı madde olarak algılar ve rahatsız olduğu için uykuda dışarı atar. Apareye alışkanlık kazanılması, gündüzün gerçekleşir. Bu yüzden burada biraz sabırlı olmak gerekir. Bir süre sonra vücut apareyin varlığını kabul edecektir. Ama uzun süre taşımaya rağmen hâlâ sorun oluyorsa, bunu tedavi uzmanınızla görüşmelisiniz.