Sorular pantolon askısı

Portatif apareyler hakkında

Portatif aparey ne demektir? Burada portatifin anlamı, ortodonti araçlarının sürekli olarak ağızda kalmaması demektir. Belli zamanlarda bunlar ağızda taşınmaz: Örneğin yemek yerken ya da spor yaparken.

Ama portatif apareyin her gün (ve gece), olanağınca uzun süre ağızda kalması çok önemlidir. Kural olarak portatif aparey, üzerinde örneğin teller, telden yapılmış elemanlar ve ayar vidaları bulunan, plastik bir plaktır. Bunlar dişleri yerinden hareket ettirir ya da çeneyi biçimlendirirler. Portatif apareyler çoğunlukla sabit tel terapisinden önce ve/veya aktif tedavinin ardından, terapi sonuçlarına istikrar kazandırma amacıyla kullanılırlar.

Portatif apareyin etkisi ne şekilde olur?
Aparey üzerindeki teller ve vidalar öyle düzenlenmiştir ki, çene kemiğinin uzamasına ve dişlerin hareketine yol açarlar. Düz plak biçimi apareyler genellikle çene kemiklerinden yalnız birini etkiler. Her iki çene kemiğine etki yapan tek parçalık apareyler ise (örneğin aktivatörler) çene eklemlerinin yapısında değişimi, böylelikle ısırma yönünün değişmesini sağlarlar. Bunun etkinlik derecesi, hastanın gelişkinliğine, biyolojik yapısal değişime ve hastanın terapiye angajmanına, yani aracı ne kadar süre ağzında taşıdığına bağlıdır!
Apareylerde kullanılan plastik madde
Portatif apareyin en dikkat çekici parçası, anatomik olarak biçimlendirilmiş olan plastik plaktır. Burada kullanılacak plastik maddenin, gerek fiziksel gerekse tıbbi açıdan çok yüksek talepleri karşılaması gerekir. Her şeyden önce biyolojik uyumluluğunun mükemmel olması şarttır. Bu aynı şekilde kullanılan boyalar ve küçük resimler için de geçerlidir. Bunlar, apareyi çocuklar için çekici hale getirir, böylece yeterince uzun süre taşınmasını sağlarlar. Ortodonti uzmanınızla bu alandaki pek çok yaratıcı olanakları görüşmelisiniz.
Ayar vidaları ne için gereklidir?
Dişleri gerektiği şekilde yerinden hareket ettirebilmek amacıyla, plastik plak bir ya da birden fazla yerinden bölümlere bölünmüştür. Bu bölümlerin kesiştiği yerlerde ayar vidaları bulunur. Bu vidalar dış yönde döndürüldü mü, ilgili bölüm istenilen yöne doğru itilir. Böylece tek başına bir diş ya da belli bir diş grubu harekete zorlanır.
Kullanılan tellerin ve tel elemanlarının işlevi nedir?
Portatif apareylerdeki tellerin iki temel işlevi vardır: Bir yandan tutma işlevi, öte yandan biçim verme işlevi. Örneğin ok-çapa teli ya da âdem kıskacı teli gibi elemanlar, aracın yeterince sağlam şekilde dişlere bağlanmasını, yani diş telinin doğru pozisyonda tutulmasını sağlarlar. Dudak yayı ya da retrüsyon yayı gibi başka tel elemanlar ise dişin diğer dişler arasındaki doğru pozisyonunu sağlamlaştırmaya ya da onu istenilen pozisyona getirmeye yararlar. Bu tellerin ya da telden yapılmış elemanların hemen tümü, doğrudan ortodonti uzmanı eliyle, bireysel olarak imal edilirler.
Aparey gündüzün ne kadar süre taşınmalıdır?
Bu, her zaman için uygulanan özel terapiye bağlıdır. Ortodontist bunu her çocuğun özel gereksinimine göre bireysel olarak tespit eder. Lütfen bu kurallara kesinlikle uyunuz. Aksi takdirde tedavi süreci uzayabilir, hatta başarısızlıkla sonuçlanabilir. Geceleri ise aparey genellikle sürekli takılı kalmalıdır. Terapi sürecine yeteri angajmanla yardımcı olmama durumunda, hastalık kasanız oluşan maliyetin bir bölümünü (sigortalıya ait bölümü) muhafaza edebilir.
Yemeklerde apareyi çıkarmak mı gerekir?
Evet – ve ardından portatif aparey mutlaka aparey kutusuna konulmalıdır. Aparey hiçbir zaman bir mendile sarılıp ya da öylece, kutusu dışında bırakılmamalıdır. Yoksa yanlışlıkla atılabilir, ya da telleri bükülebilir!! Aparey kutusu, terapi aracınızın koruyucusudur.
Çocuğumun alerjisi var. Ne gibi sorunlar çıkabilir?
Ortodontist, çocuğun alerji pasosuna bakarak hangi alerjinin söz konusu olduğunu öğrenebilir. Bunun üzerine tedavide muhtemelen hangi maddelerin kullanılmaması gerektiğine karar verilebilir.
Alerjiler için alternatif olanakları mevcuttur. Örneğin çocuğunuzun bünyesi nikele karşı reaksiyon gösteriyorsa, titan braket ya da seramik braket kullanılabilir. Portatif apareyler, klinik koşullarında test edilmiş plastik maddelerden yapılmaktadır. Bunun boyasız olması da olanaklıdır.
Aparey nasıl temizlenmelidir?
Apareyler, en kolay şekilde sert bir diş fırçası ve biraz diş macunu ile her gün fırçalanarak temizlenir. Bu sırada aracı dikkatle yalnızca plastik bölümlerinden tutmak ve tellerin bükülmemesine dikkat etmek gerekir. Temizlik tabletleri kullanmak mutlak gerekli değildir.
Aparey üzerinde temizlenemeyen sert tabakalar oluşursa, bunlar nasıl temizlenir?
Bu tabaka, diş taşıdır. Fırçayla düzenli şekilde mekanik temizlik, işte bunun oluşmasını önlemek için önemlidir. Diş taşı tabakalarını belki apareyi bir süre suyla karıştırılmış sirke içinde bırakarak temizleyebilirsiniz.

Terapinin başlangıcında vücut, terapi araçlarını yabancı madde olarak algılar ve rahatsız olduğu için uykuda dışarı atar. Apareye alışkanlık kazanılması, gündüzün gerçekleşir. Bu yüzden burada biraz sabırlı olmak gerekir. Bir süre sonra vücut apareyin varlığını kabul edecektir. Ama uzun süre taşımaya rağmen hâlâ sorun oluyorsa, bunu tedavi uzmanınızla görüşmelisiniz.

Biz senin için buradayız:

030-61 28 78 08

Dr. Thomas Schilling
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Oranienstraße 6
10997 Berlin Kreuzberg-Friedrichshain

Görüşme saatlerimiz:

Pazartesi - Perşembe: 
10:00 h – 14:00 h
ve 15:00 h – 18:00 h

Cuma:
10:00 h – 13:00 h
ve 14:00 h – 18:00 h

Vizite tarihleri anlaşma üzerine

Sabit apareyler hakkında

Sabit apareyler ne demektir? Sabit sözcüğü burada, terapi boyunca ortodonti araçlarının sürekli kalmak üzere hastanın ağzına tespit edilmesi demektir. Bu, örneğin dişler üzerindeki braketlerle, veya quad-helix denen uygulamalarla olur.

Sabit olarak yerleştirilen bir aracın avantajı, örneğin dişlerin yer değiştirmesi için gerekli kuvvetlerin 24 saat boyunca sürekli olarak, değişmeden etkili olması, bu nedenle de terapi süresinin portatif araçlarla yapılan tedavilere göre daha kısa olmasıdır. Bundan başka bu yöntem çok hassastır ve çok iyi planlanabilir. Aynı zamanda hastanın apareyi takmayı unutması da söz konusu olmaz. Özellikle bu problem, hastanın yeterince angaje şekilde terapiye yardımcı olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir ve terapinin başarısını tehlikeye düşürebilir.

Braketler nelerdir?
Braketler, doğrudan diş üzerine yapıştırılan, küçük ve hassas desteklerdir. Braketteki bir yarıktan (slot’tan) bireysel olarak biçimlendirilmiş bir ark teli geçer. Bu tel, braketler üzerinden dişlere her yöndeki gerekli kuvvetleri iletebilir. Braketler çok değişik biçimlerde, boyutlarda ve çok değişik maddelerden yapılmış olabilirler.
Sizin durumunuzda kullanılacak braketler hakkında verilecek karar, terapinin getirdiği zorunlukların yanı sıra bünyenin biyolojik tahammülü sorunlarına ve estetik beklentilere de bağlı olur.
"Klasik": Metal braketler
Klasik braketler metalden yapılır. Bu çözüm, on yılları kapsayan uzun bir deneyim boyunca başarılı bir sınav vermiştir. Çok sağlamdır ve mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. Metal braketlerde kural olarak bünyelerde çok iyi kabul gören bir tıbbi çelik alaşımı kullanılır.
"Özgün": Lingual braketler
Lingual braketler de metaldir. Bunlar dişlerin arka yüzlerine yapıştırıldığından göze görünmezler. Lingual terapi denilen bu terapi, klasik braketlerle yapılan terapiden ciddi şekilde daha zor ve bu nedenle de daha pahalıdır. Ama bunun büyük avantajı, yüksek estetik değeridir.
"Estetik": Seramik ve plastik braketler
Önden görünen braketli çözümlerde estetikli alternatif, kuşkusuz seramik ve plastik braketlerdir. Özellikle ark telinin de dişlerle aynı renkte olması halinde. Seramikten yapılan braketlerin avantajı, bunların renk değişmezliğidir, yani terapi boyunca renklerini atmamaları ve bunun doğal diş rengine en yakın renk olmasıdır. Ancak bunlar metal braketlere göre ciddi şekilde daha pahalıdırlar. Plastik braketler daha ucuzdur. Ancak salça veya Hint salçası gibi besinlerin etkisiyle bunların rengi değişebilir.
Bukkal tüpleri nelerdir?
Bukkal tüpleri, ark telinin azı dişleri bölgesinde içinden geçirildiği küçük tüplerdir. Bunlar çoğunlukla mevcut son azı dişine (akıl dişine) ya doğrudan doğruya yapıştırılarak, ya da dişin çevresini saran bir bant üzerine tespit edilirler. Bunların işlevi, telin çıkmasını önlemektir. Ama kimi zaman başka elemanlar da, örneğin bir dış ark teli de bu tüpe bağlanabilir.
Bantlar ne için gereklidir?
Bantlar, dişin üzerine yapıştırılan ve dikişsiz olarak dişi kuşatan, anatomik olarak biçimlendirilmiş metal çemberlerdir. Bu banda bukkal tüpü kaynaklanarak tespit edilir. Böylelikle en yüksek sağlamlık ve bağlantı kuvveti elde edilir. Bu önemlidir, çünkü çoğu zaman arka bölgelerde son derece yüksek kuvvetler etkili olur. Böylelikle bir bukkal tüpünün örneğin kendiliğinden zamanından önce dişten ayrılması tehlikesi önlenmiş olur.
Ark telleri ne için gereklidir?
Ark telleri diş dizisine uygun bir yarım halka biçiminde, değişik kalınlıkta, çapta, değişik alaşıklardan yapılmış tellerdir. Bunlar braketlerdeki yarıklara (slotlara) tespit edilir (bağlanır). Bunların içinde ark telinin aldığı biçim sonucu etkinleşen gerilim kuvvetleri, braketler aracılığıyla dişlerde, örneğin dönme, eğilme ya da yer değiştirme gibi istenilen şekildeki hareketlere yol açar.
Minik vidalarla sabitleştirme
Yeni, çok etkin ve hastayı rahatlatan bir tedavi yöntemi de, dişin yerinden hareketini, klasik apareylere ark telinin dışında sabit bir tespit noktası oluşturma yardımıyla sağlamaktır. Böyle bir tespit noktası oluşturma amacıyla kısa bir süre için (yaklaşık 6 ay) yan yana duran iki dişin kökleri arasına minik bir vida (buna pin de denir) yerleştirilir. Bu minik vidalar gençlerde de, yetişkinlerde de kullanılabilir.
Braketlerle her şeyi yemek olanaklı mıdır?
Prensip olarak evet. Ama çiklet ya da çok yapışkan karamelli şekerler kolayca braketlere yapışıp diş teline zarar verebilirler. Aynı şekilde çok sert besin maddelerinde, örneğin havuç yerken de dikkatli olmak gerekir. Dişlerle ceviz kırmak ya da kurşun kalemin sapını şiddetle çiğnemek gibi alışkanlıklardan da vazgeçmek gerektiğini ayrıca belirtmek her halde gerekmiyor…
Bir terapi ne kadar sürer?
Bu tümüyle terapi öncesi duruma ve terapinin zorluk derecesine bağlıdır. Bir ilk yaklaşım olarak 1 – 2  yıllık bir süreden hareket etmek her halde gerçekçi olur. Bunun için lütfen ortodonti uzmanınızla görüşmelisiniz.
Daha az göze çarpan diş telleri yok mu?
Var. Örneğin dişlerle aynı renkteki seramik ya da plastik braketler, ya da gözlerden uzak şekilde dişlerin arka yüzüne yapıştırılan lingual braketler.
Braketlerin yapıştırılmasından dişler zarar görür mü?
Hayır. Yapıştırmadan önce sağlam şekilde yapışsın diye diş sadece yüzeysel olarak zımparalanarak pürüzlü hale getirilir. Braketler çıkarıldıktan sonra ise kural olarak diş yeniden bir florit tabakasıyla kaplanır.