Veri koruma

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, çevrimiçi teklifimiz ve ilgili web siteleri, işlevler ve içeriğin yanı sıra sosyal medya profilimiz gibi harici çevrimiçi varlıklar dahilinde kişisel verilerin (bundan böyle "veriler" olarak anılacaktır) işlenmesinin niteliğini, kapsamını ve amacını açıklamaktadır. (bundan böyle toplu olarak "çevrimiçi teklif" olarak anılacaktır). "İşleme" veya "kontrolör" gibi kullanılan terimlerle ilgili olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 4. Maddesindeki tanımlara atıfta bulunuyoruz.

Sorumlu kişi:

Dr. Thomas Schilling, ortodonti uzmanı diş hekimi
10997 Berlin, Oranienstr. 6

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.
Web sitemizin kullanımı genellikle kişisel veriler sağlanmadan mümkündür. Web sitemizde kişisel veriler (örn. isim, adres veya e-posta adresleri) toplandığında, bu her zaman mümkün olduğunca gönüllülük esasına göre yapılır. Bu veriler, sizin açık rızanız olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıklarına maruz kalabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

İşlenen veri türleri:

- Envanter verileri (örn. isimler, adresler).
- İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
- İçerik verileri (örn. metin girişleri, fotoğraflar, videolar).
- Kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
- Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).

İşlemenin amacı

- Çevrimiçi teklifin, işlevlerinin ve içeriğinin sağlanması.
- İletişim sorularını yanıtlamak ve kullanıcılarla iletişim kurmak.
- Güvenlik önlemleri.
- Erişim ölçümü/pazarlama

Kullanılan Terminoloji

"Kişisel veri", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örn. çerez) gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.

"İşleme", otomatik yollarla olsun ya da olmasın, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir. Bu terim oldukça geniştir ve pratikte her türlü veri işlemeyi kapsar.

"Kontrolör", tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır.

İlgili yasal dayanaklar

GDPR Madde 13 uyarınca, veri işlememizin yasal dayanağı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Gizlilik politikasında yasal dayanak belirtilmemişse, aşağıdakiler geçerlidir: Onay almak için yasal dayanak GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve Madde 7, hizmetlerimizi yerine getirmek ve sözleşmeye dayalı önlemleri uygulamak ve sorulara yanıt vermek için işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c ve meşru çıkarlarımızı korumak için işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f'dir. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre d yasal dayanak olarak hizmet eder.

Güvenlik önlemleri

Gizlilik politikamızın içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Tarafımızca gerçekleştirilen veri işlemedeki değişiklikler bunu gerekli kıldığı anda gizlilik politikasını uyarlayacağız. Değişiklikler işbirliğinizi (örn. onay) veya başka bir bireysel bildirimi gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.

İşleyiciler ve üçüncü taraflarla işbirliği

Verileri işlememizin bir parçası olarak diğer kişi ve şirketlere (işleyiciler veya üçüncü taraflar) ifşa edersek, onlara aktarırsak veya başka bir şekilde verilere erişim izni verirsek, bu yalnızca yasal izin temelinde yapılacaktır (örneğin, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü taraflara veri aktarımı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse), sizin onayınız varsa, yasal bir zorunluluk bunu gerektiriyorsa veya meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin, aracılar, web barındırıcıları vb. kullanırken).

"Sipariş işleme sözleşmesi" olarak adlandırılan bir sözleşme temelinde verilerin işlenmesi için üçüncü tarafları görevlendirirsek, bu GDPR Madde 28 temelinde yapılır.

Üçüncü ülkelere transferler

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işliyorsak veya bu üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi veya aktarılması bağlamında gerçekleşiyorsa, bu yalnızca (sözleşme öncesi) yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, rızanıza dayanarak, yasal bir yükümlülüğe dayanarak veya meşru menfaatlerimize dayanarak yapılır. Yasal veya sözleşmesel yetkilere tabi olarak, verileri yalnızca GDPR Madde 44 ve devamındaki özel gerekliliklerin karşılanması halinde üçüncü bir ülkede işleriz veya işlenmesini sağlarız. GDPR'nin özel gereklilikleri karşılanırsa. Bu, örneğin, işlemenin AB'ye karşılık gelen bir veri koruma seviyesinin resmi olarak tanınması (örneğin ABD için "Gizlilik Kalkanı" aracılığıyla) veya resmi olarak tanınan özel sözleşme yükümlülüklerine ("standart sözleşme maddeleri" olarak adlandırılır) uygunluk gibi özel garantiler temelinde gerçekleştiği anlamına gelir.

Veri sahiplerinin hakları

Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme ve bu veriler hakkında bilgi talep etme ve GDPR Madde 15 uyarınca daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Buna göre hakkınız var. GDPR Madde 16 uyarınca, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

GDPR Madde 17 uyarınca, söz konusu verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak GDPR Madde 18 uyarınca verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
GDPR Madde 20 uyarınca bize sağladığınız sizinle ilgili verileri almayı talep etme ve diğer veri denetleyicilerine aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

GDPR Madde 77 uyarınca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

İptal hakkı

GDPR Madde 7 (3) uyarınca gelecek için geçerli olmak üzere onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz

İtiraz hakkı

GDPR Madde 21 uyarınca istediğiniz zaman sizinle ilgili verilerin gelecekte işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Özellikle, doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Çerezler ve doğrudan reklamlara itiraz etme hakkı

Çerezler" kullanıcıların bilgisayarlarında depolanan küçük dosyalardır. Çerezlerin içinde farklı bilgiler saklanabilir. Bir çerez öncelikle bir çevrimiçi hizmeti ziyareti sırasında veya sonrasında bir kullanıcı (veya çerezin depolandığı cihaz) hakkında bilgi depolamak için kullanılır. Geçici çerezler veya "oturum çerezleri" veya "geçici çerezler", bir kullanıcı çevrimiçi bir hizmetten ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinen çerezlerdir. Örneğin, çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin içeriği veya oturum açma durumu bu tür bir çerezde saklanabilir. "Kalıcı" veya "kalıcı" çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eden çerezlerdir. Örneğin, kullanıcı web sitesini birkaç gün sonra ziyaret ederse oturum açma durumu kaydedilebilir. Kullanıcıların ilgi alanları da böyle bir çerezde saklanabilir ve erişim ölçümü veya pazarlama amaçları için kullanılabilir. "Üçüncü taraf çerezleri", çevrimiçi hizmeti işleten denetleyici dışındaki sağlayıcılar tarafından sunulan çerezlerdir (aksi takdirde, yalnızca kendi çerezleri ise, "birinci taraf çerezleri" olarak adlandırılırlar). Geçici ve kalıcı çerezler kullanabilir ve gizlilik politikamızda bu konuda bilgi verebiliriz.

Kullanıcılar çerezlerin bilgisayarlarında saklanmasını istemezlerse, tarayıcılarının sistem ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmaları istenir. Saklanan çerezler, tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlerin hariç tutulması, bu çevrimiçi teklifin işlevsel kısıtlamalarına yol açabilir.

Çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılan çerezlerin kullanımına yönelik genel bir itiraz, özellikle izleme durumunda, ABD sitesi aracılığıyla çok sayıda hizmet için dile getirilebilir http://www.aboutads.info/choices/veya AB tarafı http://www.youronlinechoices.com/ açıklanacaktır. Ayrıca, çerezlerin saklanması tarayıcı ayarlarından kapatılarak gerçekleştirilebilir. Bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Verilerin silinmesi

Tarafımızca işlenen veriler, GDPR Madde 17 ve 18 uyarınca silinecek veya işlenmesi kısıtlanacaktır. Bu gizlilik politikasında açıkça belirtilmediği sürece, tarafımızca saklanan veriler, amaçlanan amaç için artık gerekli olmadığında ve silme işlemi herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü ile çelişmediğinde silinecektir. Veriler başka ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmezse, işlenmesi kısıtlanacaktır. Bu, verilerin engellendiği ve başka amaçlar için işlenmediği anlamına gelir. Bu, örneğin ticaret veya vergi hukuku nedenleriyle saklanması gereken veriler için geçerlidir.

Almanya'daki yasal gerekliliklere göre, saklama süresi HGB Madde 257 (1) uyarınca 6 yıl (ticari defterler, envanterler, açılış bilançoları, yıllık mali tablolar, ticari mektuplar, muhasebe belgeleri, vb.) ve AO Madde 147 (1) uyarınca 10 yıldır (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe belgeleri, ticari ve iş mektupları, vergilendirme ile ilgili belgeler, vb.)

Avusturya'daki yasal gerekliliklere göre, saklama süresi BAO § 132 paragraf 1 uyarınca 7 yıl (muhasebe belgeleri, makbuzlar / faturalar, hesaplar, makbuzlar, ticari belgeler, gelir ve gider tablosu vb.), gayrimenkulle bağlantılı olarak 22 yıl ve AB üye ülkelerinde girişimci olmayanlara sağlanan ve Mini-One-Stop-Shop'un (MOSS) kullanıldığı elektronik olarak sağlanan hizmetler, telekomünikasyon, radyo ve televizyon hizmetleri ile ilgili belgeler için 10 yıldır.

Barındırma

Kullandığımız barındırma hizmetleri aşağıdaki hizmetleri sağlamak için hizmet vermektedir: Bu çevrimiçi teklifi işletmek amacıyla kullandığımız altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetleri.

Biz veya barındırma sağlayıcımız, envanter verilerini, iletişim verilerini, içerik verilerini, sözleşme verilerini, kullanım verilerini, müşterilerin, ilgili tarafların ve bu çevrimiçi teklifin ziyaretçilerinin meta ve iletişim verilerini, GDPR Madde 28 (sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması) ile bağlantılı olarak GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca bu çevrimiçi teklifin verimli ve güvenli bir şekilde sağlanmasındaki meşru menfaatlerimize dayanarak işleriz. GDPR Madde 28 (sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması).

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması

Biz veya barındırma sağlayıcımız, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f. anlamında meşru menfaatlerimiz temelinde veri toplarız. GDPR uyarınca, bu hizmetin bulunduğu sunucuya her erişim hakkında veri toplarız (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Erişim verileri, erişilen web sitesinin adı, dosya, erişim tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı erişim bildirimi, tarayıcı türü ve sürümü, kullanıcının işletim sistemi, yönlendiren URL (daha önce ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve talep eden sağlayıcıyı içerir. Günlük dosyası bilgileri güvenlik nedenleriyle (örn. kötüye kullanım veya dolandırıcılığı araştırmak için) en fazla 7 gün saklanır ve ardından silinir. Kanıt amacıyla daha fazla saklanması gereken veriler, ilgili olay nihai olarak açıklığa kavuşturulana kadar silinmez.

Bize ulaşın

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örn. iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), kullanıcının bilgileri, iletişim talebini işlemek ve GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b) uyarınca ele almak için işlenir. Kullanıcının bilgileri bir müşteri ilişkileri yönetim sisteminde ("CRM sistemi") veya benzer bir talep organizasyonunda saklanabilir. Artık gerekli olmadıklarında talepleri sileriz. Gerekliliği her iki yılda bir gözden geçiririz; yasal arşivleme yükümlülükleri de geçerlidir.

Önleyici sağlık hizmetleri için faydalar

Hastalarımızın ve ilgili tarafların ve diğer müşterilerimizin veya sözleşme ortaklarımızın (genel olarak "hastalar" olarak anılacaktır) verilerini, onlara sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi hizmetlerimizi sunmak için GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b) uyarınca işliyoruz. Bu bağlamda işlenen veriler, bunların türü, kapsamı ve amacı ve işlenmelerinin gerekliliği, temel sözleşme ilişkisi tarafından belirlenir. İşlenen veriler genellikle hastaların envanter ve ana verilerinin (örn. isim, adres, vb.) yanı sıra iletişim verilerini (örn. e-posta adresi, telefon, vb.), sözleşme verilerini (örn. kullanılan hizmetler, satın alınan ürünler, maliyetler, irtibat kişilerinin isimleri) ve ödeme verilerini (örn. banka bilgileri, ödeme geçmişi, vb.) içerir. Hizmetlerimizin bir parçası olarak, GDPR Madde 9 paragraf 1 uyarınca özel kategorilerdeki verileri de işleyebiliriz, özellikle hastaların sağlığı hakkında, muhtemelen cinsel yaşamlarına veya cinsel yönelimlerine atıfta bulunan bilgiler. Bu amaçla, gerekirse GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi, 7. maddesi ve 9. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca bilgi ediniriz. GDPR uyarınca elde ederiz ve aksi takdirde özel kategorilerdeki verileri GDPR Madde 9 paragraf 2 lit h uyarınca önleyici sağlık hizmetleri amacıyla işleriz. GDPR, Madde 22 paragraf 1 no. 1 b. BDSG. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse veya yasalar gerektiriyorsa, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca hizmetlerimizin sağlanmasına hizmet ettiği sürece, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca yasal olarak, tıp uzmanları, laboratuvarlar, faturalandırma ofisleri veya benzer hizmet sağlayıcılar gibi sözleşmenin yerine getirilmesinde yer alan üçüncü taraflarla iletişim bağlamında hastaların verilerini açıklar veya iletiriz. GDPR, Madde 6 paragraf 1 lit c uyarınca kanunen gereklidir. GDPR, Madde 6 paragraf 1 lit f uyarınca meşru bir menfaat olarak verimli ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerinde bizim veya hastaların çıkarlarına hizmet eder. GDPR veya GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. d uyarınca hastaların veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için veya GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a., Madde 7 uyarınca rıza bağlamında gereklidir. Veriler, sözleşmeye dayalı veya yasal bakım yükümlülüklerini yerine getirmek ve herhangi bir garanti ve karşılaştırılabilir yükümlülükle başa çıkmak için artık gerekli olmadığında silinecektir, bu nedenle verilerin saklanması gerekliliği her üç yılda bir gözden geçirilir; aksi takdirde yasal saklama yükümlülükleri geçerlidir.

Yönetim, finansal muhasebe, ofis organizasyonu, iletişim yönetimi

Verileri idari görevler ve işimizin organizasyonu, mali muhasebe ve arşivleme gibi yasal yükümlülüklere uyumun bir parçası olarak işliyoruz. Bunu yaparken, sözleşmeye dayalı hizmetlerimizin sağlanmasının bir parçası olarak işlediğimiz aynı verileri işleriz. İşleme dayanakları Madde 6 paragraf 1 lit. c'dir. GDPR, Madde 6 paragraf 1 lit. f. GDPR. Müşteriler, ilgili taraflar, iş ortakları ve web sitesi ziyaretçileri işlemeden etkilenir. Verilerin işlenmesindeki amaç ve çıkarımız, idare, mali muhasebe, ofis organizasyonu, verilerin arşivlenmesi, yani ticari faaliyetlerimizi sürdürmeye, görevlerimizi yerine getirmeye ve hizmetlerimizi sunmaya hizmet eden görevlerdir. Sözleşmeye dayalı hizmetler ve sözleşmeye dayalı iletişim ile ilgili verilerin silinmesi, bu işleme faaliyetlerinde belirtilen bilgilere karşılık gelir. Verileri vergi makamlarına, vergi danışmanları veya denetçiler gibi danışmanlara ve diğer ücret merkezlerine ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına açıklar veya iletiriz. Ayrıca tedarikçiler, etkinlik organizatörleri ve diğer iş ortakları hakkındaki bilgileri ticari çıkarlarımız temelinde, örneğin onlarla daha sonraki bir tarihte iletişime geçmek amacıyla saklarız. Şirketle ilgili bu verileri genellikle kalıcı olarak saklıyoruz.

İş analizleri ve pazar araştırması

İşimizi ekonomik olarak yürütmek ve pazar eğilimlerini, müşteri ve kullanıcı gereksinimlerini belirlemek için ticari işlemler, sözleşmeler, talepler vb. ile ilgili elimizdeki verileri analiz ediyoruz. Bunu yaparken, envanter verilerini, iletişim verilerini, sözleşme verilerini, ödeme verilerini, kullanım verilerini, meta verileri GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f. temelinde işliyoruz. GDPR'ye dayanarak işliyoruz; burada veri özneleri arasında müşteriler, ilgili taraflar, iş ortakları, ziyaretçiler ve çevrimiçi teklif kullanıcıları yer almaktadır. Analizler iş değerlendirmeleri, pazarlama ve pazar araştırması amacıyla gerçekleştirilir. Bunu yaparken, örneğin satın alma işlemlerine ilişkin bilgilerle kayıtlı kullanıcıların profillerini dikkate alabiliriz. Analizler, kullanıcı dostu olma özelliğini artırmamıza, teklifimizi optimize etmemize ve iş verimliliğini artırmamıza yardımcı olur. Analizler yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır ve özetlenmiş değerlere sahip anonim analizler olmadıkları sürece harici olarak ifşa edilmezler. Bu analizler veya profiller kişisel ise, kullanıcı sözleşmeyi feshettiğinde, aksi takdirde sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki yıl sonra silinir veya anonimleştirilir. Aksi takdirde, genel iş analizleri ve genel eğilim tespitleri mümkün olan her yerde anonim olarak hazırlanır.

Başvuru sürecinde veri koruma bilgileri

Başvuru sahibi verilerini yalnızca yasal gerekliliklere uygun olarak başvuru sürecinin amacı ve bağlamında işlemekteyiz. Başvuru sahibi verileri, başvuru sürecinin bir parçası olarak (sözleşme öncesi) yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Madde 6 paragraf 1 lit. b. anlamında işlenir. GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f. Veri işleme bizim için gerekli hale gelirse, örneğin yasal işlemler bağlamında (Almanya'da, § 26 BDSG de geçerlidir). Başvuru süreci, başvuru sahiplerinin bize başvuru sahibi verilerini sağlamasını gerektirir. Çevrimiçi bir form sunuyorsak, gerekli başvuru verileri etiketlenir, aksi takdirde iş tanımlarından kaynaklanır ve temel olarak kişisel bilgileri, posta ve iletişim adreslerini ve ön yazı, özgeçmiş ve sertifikalar gibi başvuruya ait belgeleri içerir. Başvuru sahipleri ayrıca gönüllü olarak bize ek bilgi sağlayabilirler. Başvuru sahipleri, başvurularını bize ileterek, verilerinin bu gizlilik politikasında belirtilen tür ve kapsama uygun olarak başvuru sürecinin amaçları doğrultusunda işlenmesine izin vermiş olurlar. GDPR Madde 9 paragraf 1 anlamında özel kişisel veri kategorileri başvuru sürecinin bir parçası olarak gönüllü olarak iletildiği ölçüde, bunların işlenmesi de GDPR Madde 9 paragraf 2 lit. b uyarınca gerçekleştirilir (örneğin, ağır engelli durumu veya etnik köken gibi sağlık verileri). Başvuru sürecinin bir parçası olarak başvuru sahiplerinden GDPR Madde 9 paragraf 1 anlamında özel kişisel veri kategorileri talep edildiği ölçüde, bunların işlenmesi de GDPR Madde 9 paragraf 2 lit. a uyarınca gerçekleştirilir (örneğin, mesleğin icrası için gerekli olması halinde sağlık verileri). Talep edilmesi halinde, başvuru sahipleri başvurularını web sitemizdeki çevrimiçi bir formu kullanarak bize gönderebilirler. Veriler bize en son teknolojiye uygun olarak şifrelenmiş biçimde iletilir. Başvuru sahipleri başvurularını bize e-posta ile de gönderebilirler. Bununla birlikte, e-postaların genellikle şifrelenmiş biçimde gönderilmediğini ve başvuru sahiplerinin şifrelenmiş olduklarından emin olmaları gerektiğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, başvurunun gönderici ile sunucumuza ulaşması arasındaki iletim yolu için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz ve bu nedenle çevrimiçi bir form kullanmanızı veya posta yoluyla göndermenizi öneririz. Başvuru sahipleri, çevrimiçi form ve e-posta yoluyla başvurmak yerine, başvurularını bize posta yoluyla gönderme seçeneğine de sahiptir. Başvuru sahipleri tarafından sağlanan veriler, başvurunun başarılı olması halinde istihdam ilişkisinin amaçları doğrultusunda tarafımızca işlenebilir. Aksi takdirde, bir iş teklifi başvurusu başarısız olursa, başvuru sahibinin verileri silinecektir. Başvuru sahiplerinin verileri, başvurunun geri çekilmesi halinde de silinecektir; başvuru sahipleri bunu istedikleri zaman yapma hakkına sahiptir. Başvuru sahibi tarafından gerekçeli bir iptale tabi olarak, silme işlemi altı aylık bir sürenin ardından gerçekleşecektir, böylece başvuru hakkındaki takip sorularını yanıtlayabilir ve Eşit Muamele Yasası uyarınca kanıt sağlama yükümlülüklerimizi yerine getirebiliriz. Seyahat masraflarının geri ödenmesine ilişkin faturalar, vergi kanunu gerekliliklerine uygun olarak arşivlenecektir.

Google Analytics

Çerezleri meşru menfaatlerimize dayanarak kullanıyoruz (yani, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işletimi ile ilgileniyoruz). 6 Para. 1 lit. f. GDPR) Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics. Google çerezler kullanır. Çevrimiçi teklifin kullanıcı tarafından kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Google, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında sertifikalandırılmıştır ve böylece Avrupa veri koruma yasasına (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bu bilgileri bizim adımıza çevrimiçi teklifimizin kullanıcılar tarafından kullanımını analiz etmek, bu çevrimiçi teklif kapsamındaki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve bize bu çevrimiçi teklifin kullanımı ve İnternet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak için kullanacaktır. İşlenen verilerden takma isimli kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics'i yalnızca etkinleştirilmiş IP anonimleştirme ile kullanıyoruz. Bu, kullanıcıların IP adresinin Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nı imzalayan diğer ülkelerde kesildiği anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.

Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarını uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin depolanmasını önleyebilirler; kullanıcılar ayrıca aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve çevrimiçi teklifi kullanımlarıyla ilgili verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirler: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verilerin Google tarafından kullanımı, ayarlar ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi Google'ın web sitelerinde bulunabilir: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("İş ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google tarafından veri kullanımı"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Verilerin reklam amaçlı kullanımı"), http://www.google.de/settings/ads ("Google'ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri yönetme").

Üçüncü taraf hizmetlerinin ve içeriğinin entegrasyonu

Meşru menfaatlerimize dayanarak (yani, GDPR Madde 6 paragraf 1 f bendi anlamında çevrimiçi teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işletimi ile ilgili menfaatler), videolar veya yazı tipleri gibi içeriklerini ve hizmetlerini entegre etmek için üçüncü taraf sağlayıcıların içeriklerini veya hizmet tekliflerini çevrimiçi teklifimizde kullanıyoruz (bundan böyle tek tip olarak "içerik" olarak anılacaktır). GDPR) video veya yazı tipi gibi içerik ve hizmetlerini entegre etmek için üçüncü taraf sağlayıcılardan içerik veya hizmet teklifleri (bundan böyle tek tip olarak "içerik" olarak anılacaktır). Bu her zaman, bu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcılarının kullanıcının IP adresini tanıdığını varsayar, çünkü IP adresi olmadan içeriği tarayıcıya gönderemezler. Bu nedenle, bu içeriğin görüntülenmesi için IP adresi gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıların içeriği sunmak için yalnızca IP adresini kullandığı içeriği kullanmaya çalışıyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar da istatistiksel veya pazarlama amaçlı olarak piksel etiketleri ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler) kullanabilir. Piksel etiketleri, bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri analiz etmek için kullanılabilir. Takma ad bilgileri ayrıca kullanıcının cihazındaki çerezlerde saklanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret süresi ve çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri içerebilir ve diğer kaynaklardan gelen bu tür bilgilerle bağlantılı olabilir.

Elfsight Google incelemeleri için gizlilik politikası

Web sitemizde yorumlar gönderildiğinde kişisel veriler işlenir. İşlenen veri kategorileri: sunucu erişiminin teknik bağlantı verileri (IP adresi, tarih, saat, istenen sayfa, tarayıcı bilgileri), kullanım istatistiklerinin oluşturulması için veriler ve cihazın yaklaşık konumuna ilişkin veriler. İşlemenin amacı: Web sitesinin teslimi ve sağlanması. İşleme için yasal dayanak: GDPR Madde 6 (1) a uyarınca onayınız. Veriler: bağımsız denetleyici Elfsight, LLC, 0015, Erivan, Paronyana str., 19/3, 201, Ermenistan'a ve bağımsız denetleyici Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'ye iletilir. Verilerin Elfsight, LLC'ye aktarılmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) a uyarınca sizin rızanızdırGoogle LLC, GDPR Madde 6 (1) a uyarınca sizin rızanızdır. Bu, kişisel verilerin Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye aktarılmasını da içerebilir. Verilerin aktarımı, GDPR Madde 49 (1) (a) ile bağlantılı olarak Madde 6 (1) (a) uyarınca izninize dayanmaktadır ve bu, kişisel verilerin Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye aktarılmasını da içerebilir. Verilerin ABD'ye aktarılması, veri alıcısı Veri Hassasiyeti Çerçevesi'nin (DPF) veri işleme ilkelerine uymayı taahhüt ettiğinden, Avrupa Komisyonu'nun C(2023) 4745 sayılı yeterlilik kararı ile bağlantılı olarak GDPR Madde 45'e dayanmaktadır. Elfsight, LLC'nin gizlilik politikası: https://elfsight.com/privacy-policy/.

Youtube

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD sağlayıcısının "YouTube" platformunun videolarını entegre ediyoruz. Gizlilik politikası: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Yazı Tipleri

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD sağlayıcısının yazı tiplerini ("Google Fonts") entegre ediyoruz. Gizlilik politikası: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Haritalar

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD sağlayıcısının "Google Maps" hizmetinin haritalarını entegre ediyoruz. İşlenen veriler, özellikle IP adreslerini ve kullanıcıların konum verilerini içerebilir, ancak bunlar kullanıcıların rızası olmadan toplanmaz (genellikle mobil cihazlarının ayarlarının bir parçası olarak). Veriler ABD'de işlenebilir. Gizlilik politikası: https://www.google.com/policies/privacy/Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
__________________________________________________________________________________________________
RA Dr Thomas Schwenke tarafından Datenschutz-Generator.de ile oluşturulmuştur

Web sitesi operatörü tarafından bazı ayarlamalar yapılmıştır.

Bize ulaşın

Adres

Ortodonti için uygulama
Dr. med. dent. Schilling
Oranienstrasse 6
10997 Berlin

Çalışma saatleri

Pazartesi - Perşembe
10:00 - 14:00
15:00 - 18:00

Cuma
10:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Randevu ile muayenehane randevuları